Opracowanie Strategii

W ogólnym ujęciu strategia to spójna i efektywna odpowiedź firmy/organizacji na wyzwania otoczenia. Strategia ułatwi Ci prowadzenie firmy i realizację przyjętych celów. Z uwagi na horyzont czasowy (najczęściej między 2-5 lat) strategia nie skupia się na pojedynczych zadaniach, a przede wszystkich na określeniu:

 • określeniu wizji i misji firmy,
 • określeniu długofalowych celów firmy,
 • określeniu działań do podjęcia aby te cele zrealizować.

Nie zawsze w firmie istnieje potrzeba opracowania strategii ogólnego rozwoju – w zależności od potrzeb możliwe jest opracowanie tzw. strategii funkcjonalnych, wskazujących cele dla poszczególnych obszarów biznesowych – marketingu, finansów, produktów, ekspansji rynkowej i in.

Pamiętaj! Elementem powodzenia strategii, a co za tym idzie nieodzowną częścią składową jest komunikacja strategii – w szczególności do pracowników.

Co daje przygotowanie strategii?

 • dogłębną analizę stanu bieżącego – identyfikacja zjawisk i ich przyczyn w analizowanym obszarze,
 • identyfikację czynników (otoczenia) wpływających na badany obszar,
 • określenie jasnych celów działania w danym obszarze,
 • określenie sposobów osiągnięcia wyznaczonych celów bazując na analizie stanu bieżącego oraz elementów otoczenia,
 • określenie sposobów i częstotliwości weryfikacji strategii i jej wdrożenia.

Pamiętaj! Nawet najlepsza strategia nie pomoże jeśli leży w szufladzie. Strategia musi być zakomunikowana, w szczególności pracownikom oraz być aktualizowana w przypadku zmiany istotnych elementów otoczenia.

Sposób działania:

 • Skontaktuj się z nami. Obojętnie czy mailowo czy telefonicznie.
 • Porozmawiajmy – powiedz czego oczekujesz, jakie cele chcesz osiągnąć.
 • Wyślemy Ci ofertę indywidualną – każdy biznes jest inny. Jeśli zaakceptujesz ofertę podpiszemy umowę.
 • W zależności od powodu dla którego przygotowujesz strategię, ustalimy zakres danych niezbędnych do analizy – mogą to być dane finansowe historyczne, parametry produktu, zasoby pracownicze…
 • Po otrzymaniu danych i informacji zabieramy się do pracy – termin zakończenia ustalamy wspólnie w umowie.
 • W trakcie pracy jesteśmy w kontakcie  bo to Twoja strategia i nie może powstać bez Ciebie.
 • Przedstawiamy Ci strategię; jeśli masz uwagi do przygotowanego materiału – rozmawiamy i korygujemy.
 • Pomagamy w komunikacji strategii.