Budżet firmowy i plan finansowy

Zarówno budżet firmowy jak i plan finansowy to zestawienie planowanych przychodów i kosztów najczęściej w ujęciu kwartalnym, obejmującym okres min. jednego roku. Aspekt praktyczny klasyfikuje plan finansowy jako element budżetu.

Plan finansowy obejmuje:

 • prognozę sprzedaży;
 • sprawozdania finansowe pro forma;
 • nakłady kapitałowe (lub zmiany w majątku trwałym oraz kapitale obrotowym netto);
 • źródła finansowania z kosztami pozyskania kapitału;

Pamiętaj! Dobry plan finansowy i budżet powinien  zmieniające warunki ekonomiczne, prawne i gospodarcze.

Budżet na podstawie planu finansowego pozwala na odpowiedzialne decyzje zarządcze, zwiększenie efektywności prowadzonej działalności, ocenę prowadzonej polityki m.in.: handlowej, cenowej, inwestycyjnej.  Budżet to również plan motywacyjny dla pracowników.

Co daje budżet i plan finansowy?

 • ułatwia zarządzanie firmą i monitorowanie jej rozwoju,
 • dostarcza informacji zarządczej,
 • pozwala na optymalizację kosztów,
 • daje narzędzia do monitorowania bieżącej realizacji planu i budżetu,
 • ujawnia rezerwy w posiadanych zasobach i pozwala racjonalnie je wykorzystywać,
 • pozwala ocenić racjonalność założonych celów,
 • pozwala na identyfikację zagrożeń,
 • ma wpływ motywujący i dyscyplinujący do osiągnięcia założonych wyników,
 • dyscyplinowanie w zakresie uzyskiwania przychodów i ponoszenia kosztów zgodnie z założonym planem,
 • ujawnienie rezerw czynników produkcji i umożliwienie ich rozdysponowania,
 • śledzenie rzeczywistych przychodów i ponoszonych kosztów oraz możliwość porównywania ich z założeniami,
 • bieżąca weryfikacja prawidłowości założeń budżetowych.

Sposób działania:

 • Skontaktuj się z nami. Obojętnie czy mailowo czy telefonicznie.
 • Porozmawiajmy – powiedz czego oczekujesz, jakie cele chcesz osiągnąć.
 • Wyślemy Ci ofertę indywidualną – każdy biznes jest inny. Jeśli zaakceptujesz ofertę podpiszemy umowę.
 • W zależności od powodu dla którego przygotowujesz budżet i/lub plan finansowy, ustalimy zakres danych niezbędnych do analizy – na pewno będą to dane finansowe historyczne,  a w przypadku nowych biznesów oczekiwane rezultaty finansowe.
 • Po otrzymaniu danych i informacji zabieramy się do pracy – termin zakończenia ustalamy wspólnie w umowie.
 • W trakcie pracy jesteśmy w kontakcie  bo to Twój budżet i/lub plan i nie może powstać bez Ciebie.
 • Przedstawiamy Ci opracowany budżet i/lub plan; jeśli masz uwagi do przygotowanego materiału – rozmawiamy i korygujemy.
 • Pomagamy w implementacji budżetu/planu.