Przygotowanie prognoz finansowych

Prognozy finansowe to ekstrapolacja przyszłych wyników finansowych i operacyjnych firmy, obejmująca prognozowanie przychodów, kosztów, nakładów inwestycyjnych oraz źródeł ich finansowania. Prognozy finansowe są nieodłącznym elementem profesjonalnego systemu zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Przygotowanie prognoz stanowi nieocenioną pomoc przy planowaniu i budżetowaniu działalności firmy. Może być też wymagane przez instytucje finansowe w procesie pozyskiwanie finansowania lub inwestorów przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu.

Prognozy finansowe powinny uwzględniać kilka istotnych elementów, m.in.: analizę otoczenia gospodarczego i ekonomicznego, ocenę bieżącej sytuacji firmy oraz kalkulację i interpretacje kluczowych wskaźników.

Pamiętaj! Na otoczenie gospodarcze (ekonomiczne) nie masz wpływu, ale musisz je uwzględnić w prognozowaniu przyszłości.

Prognozy finansowe sporządza się na dowolne okresy czasowe czyli mogą obejmować perspektywę najbliższej przyszłości (1-2 lat)  lub też uwzględniać okresy nawet 10-20 letnie. W przypadku prognoz na okresy dłuższe pożądana jest okresowa weryfikacja. Wieloletnie prognozy zazwyczaj sporządza się przy planowaniu większych inwestycji i pozyskiwaniu finansowania.

Co daje sporządzenie prognoz finansowych?

Prognozy pozwalają na finansowy wgląd w przyszłość w celu podjęcia obecnych decyzji. Mogą być wykorzystane do:

 • ustalenia zapotrzebowania na finansowanie zewnętrzne,
 • oceny opłacalności zaangażowanego kapitału,
 • oceny opłacalności projektowanych inwestycji,
 • oceny opłacalności przedsięwzięcia (przy start upach),
 • planowania operacyjnego – współpraca z dostawcami, polityka cenowa, itp.
 • budowy systemu motywacyjnego dla pracowników,
 • zapobieganie negatywnym trendom i zjawiskom w działalności.

Sposób działania:

 • Skontaktuj się z nami. Obojętnie czy mailowo czy telefonicznie.
 • Porozmawiajmy – powiedz czego oczekujesz, w jakim celu sporządzasz prognozy.
 • Wyślemy Ci ofertę indywidualną – każdy biznes jest inny. Jeśli zaakceptujesz ofertę podpiszemy umowę.
 • W zależności od powodu dla którego przygotowujesz prognozy finansowe, ustalimy zakres danych niezbędnych do analizy – na pewno będą to dane finansowe historyczne, cenowe aspekty finansowania, a w przypadku nowych biznesów oczekiwane rezultaty finansowe i założenia do biznesu.
 • Po otrzymaniu danych i informacji zabieramy się do pracy – termin zakończenia ustalamy wspólnie w umowie.
 • W trakcie pracy jesteśmy w kontakcie  bo to Twoje prognozy i nie mogą  powstać bez Ciebie.
 • Przedstawiamy Ci opracowane prognozy wraz z analizą wskaźnikową; jeśli masz uwagi do przygotowanego materiału – rozmawiamy i korygujemy.