Niezależny Przegląd Przedsiębiorstwa (IBR)

Niezależny Przegląd Przedsiębiorstwa (IBR – Independent Business Review) jest często wymogiem stawianym przez wierzycieli, w szczególności instytucje kredytowe i inne podmioty współfinansujące, właścicieli lub przyszłych inwestorów przed podjęciem kluczowych decyzji finansowych i inwestycyjnych.

IBR – w szczególności jest przygotowywany do oceny kondycji finansowej, ale też i organizacyjnej.

Co daje Niezależny Przegląd Przedsiębiorstwa (IBR)?

Przegląd przeprowadzony przez doświadczonych doradców dostarcza wierzycielom i inwestorom wiarygodnej informacji na temat bieżącej sytuacji danego biznesu oraz jego dalszych perspektyw, umożliwiając zidentyfikowanie kluczowych obszarów ryzyka i wypracowanie odpowiednich działań wobec nich. W efekcie beneficjentem jest zarówno wierzyciel/inwestor, jak i analizowany podmiot.

Sposób działania

 • Skontaktuj się z nami – poprzez formularz kontaktowy, adres e-mailowy lub telefonicznie.
 • Wskaż sposób kontaktu zwrotnego.
 • Oddzwonimy, odpiszemy – ustalimy jakie masz potrzeby w zakresie IBR.
 • Wyślemy ofertę indywidualną – każdy projekt jest inny. Jeśli zaakceptujesz ofertę podpiszemy umowę.
 • Po zawarciu umowy – działamy zgodnie z ustalonymi warunkami w umowie.
 • Analizy prowadzone są przy ścisłej współpracy z ocenianą organizacją i zgodnie z wymaganiami finansujących/inwestorów. Zakres projektu dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb w celu podejmowania strategicznych decyzji. Najczęściej jednak obejmuje:
  • przegląd uwarunkowań otoczenia biznesowego,
  • przegląd wnętrza organizacji,
  • analizę aktualnych wyników finansowych Klienta,
  • ocenę zasadności, realności i wiarygodności przyjętych do projekcji finansowych działań i założeń.