Projekty ze wsparciem środkami krajowym i z Unii Europejskiej

Instytucje Pośredniczące w dystrybucji dotacji unijnych i krajowych (NCBR, NCN, ABM, PARP, ARiMR, Lokalne Grupy Działania, Urzędy Marszałkowskie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych) oferują finasowanie projektów inwestycyjnych, jak i badawczo-rozwojowych. Takie finasowanie projektów (dotacje) uzyskiwane jest najczęściej zwrotnie po zainwestowaniu przez przedsiębiorcę.

Oprócz wymienionych rozwiązań finasowania rozwoju, przedsiębiorstwa mają możliwość skorzystania z ulg w podatkach dochodowych w związku z inwestycjami w Strefach Ekonomicznych, inwestycji w działalność badawczo-rozwojową. Często ten rodzaj wsparcia krajowego jest drugorzędnie wykorzystywany przez przedsiębiorców w swoim rozwoju, a jest on znaczący i ma odzwierciedlenie w bieżących przepływach finansowych.

Pamiętaj! Realizacja projektów ze wsparciem podlega wielu rygorom i raportowaniu do określonych instytucji. Zaniedbanie tych obowiązków może skutkować koniecznością zwrotu całości bądź części dotacji.

Co daje nasze wsparcie w przygotowaniu i realizacji projektów wspartych środkami krajowymi/z Unii Europejskiej?

Oferujemy Państwu kompleksową obsługę i doradztwo podczas aplikowania o wsparcie działalności gospodarczej środkami krajowymi jak i dotacjami z Unii Europejskiej na wszystkich etapach realizacji:

  • ocena projektu pod kątem możliwości ubiegania się o określone wsparcie,
  • przygotowanie kompletu niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej,
  • optymalizacja projektu pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny wniosku,
  • wsparcie podczas Paneli Ekspertów,
  • wsparcie w realizacji projektu (zarządzanie projektem – m.in.: prowadzenie spraw w Bazie Konkurencyjności lub przygotowywanie SIWZ zgodnie z PZP);
  • promocja projektu,
  • rozliczenie projektu.

Sposób działania:

Skontaktuj się z nami – poprzez formularz kontaktowy, adres e-mailowy lub telefonicznie.

•      wskaż sposób kontaktu zwrotnego.

•      oddzwonimy, odpiszemy – ustalimy jakie masz potrzeby i dobierzemy źródło wsparcia/program.

•      wyślemy ofertę indywidualną – każdy projekt jest inny. Jeśli zaakceptujesz ofertę podpiszemy umowę.

•      po zawarciu umowy – działamy zgodnie z ustalonymi warunkami w umowie.