Poznaj szczegóły
wstecz

Kierownik projektu - PM Project Manager

Swoją wiedza i doświadczeniem zapewniamy wsparcie przy realizacji projektów rozwojowych, wdrażających nowe rozwiązania oraz badawczych.
Zewnętrzny dyrektor finansowy

Kierując projektem odpowiadamy za planowanie, realizację i zamykanie projektu. Podejmujemy się głównego wyzwania w projekcie - osiągnięcia założonych celów, wytworzenie produktu spełniającego określone wymagania jakościowe jak również zwrócenie uwagi na etapie realizacji projektu o braku możliwości jego dokończenia w wg pierwotnych założeń. Jako PM odpowiadamy za efekt końcowy realizowanego projektu i jesteśmy aktywni podczas wszystkich etapów projektu.

Jak pracujemy

Kluczowe zadanie PM to m.in. ogólne planowanie projektu, ustalenie standardów i zasad, opracowanie jasnych i osiągalnych celów projektu, określenie wymagań projektu, zarządzanie czasem, kosztami, zakresem i jakością.

W oparciu o wiedzę na temat przedsiębiorstwa/projektu, określamy i realizujemy wymagania klienta. Zarządzamy przepływem informacji pomiędzy Komitetem Sterującym reprezentującym klienta a dostawcami, wytwórcami projektu. Negocjujemy i współpracujemy z firmami kooperującymi oraz dostawcami, a także współpracujemy z zarządem (właścicielem projektu). Prowadzimy prezentacje i szkolenia na temat projektu.

Odpowiadamy jako PM za kilka obszarów działalności przedsiębiorstwa podczas projektu, które można podzielić na

Obowiązki na rzecz zespołu:

 • Budujemy zespół
 • Przypisujemy zadania, delegujemy odpowiedzialność
 • Ustalamy priorytety zadań
 • Wspieramy zespół i wyznaczamy kierunek działania
 • Identyfikujemy i rozwiązujemy konflikty
 • Oceniamy wydajność zespołu

Obowiązki na rzecz projektu:

 • Uruchamiamy i zamykamy projekt
 • Zarządzamy całym cyklem życia projektu
 • Wyjaśniamy zakres i priorytety projektu, jak również cele biznesowe
 • Ułatwiamy rozumienie zakresu projektu, celów i kluczowych rezultatów
 • Definiujemy zadania do wykonania w ramach projektu
 • Mierzymy postęp projektu
 • Monitorujemy kluczowe parametry projektu
 • Zapewniamy jakość
 • Identyfikujemy, oceniamy i zarządzamy ryzykiem projektu

Obowiązki względem interesariuszy:

 • Utrzymujemy relacje z interesariuszami
 • Komunikujemy się z interesariuszami oraz sponsorem projektu
 • Raportujemy i prezentujemy postęp projektu,
 • Przygotowujemy i dostarczamy sprawozdania
 • Informujemy o problemach i proponujemy rozwiązania
 • Tworzymy rekomendacje
 • Budujemy świadomość oraz wsparcie organizacji we wprowadzaniu zmian

Obowiązki w obszarze planowania:

 • Tworzymy plan projektu oraz jego harmonogram
 • Planujemy zasoby potrzebne do realizacji projektu

Obowiązki związane z ogólnym zarządzaniem:

 • Wdrażamy narzędzia, standardy, strategię oraz plan komunikacji
 • Prowadzimy dokumentacje projektu
 • Monitorujemy budżet i wydatki
 • Usprawniamy procesy
70%
Dofinansowania
 • Biznes Planu dla projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa
 • Analizy strategicznej przedsiębiorstwa
 • Analizy możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego dla prowadzonej działalności gospodarczej
 • Doradztwa finansowo-księgowego
zobacz
szczegóły
Izba Rzemieślnicza w Opolu - Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji na terenie województwa opolskiego.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.