Poznaj szczegóły
wstecz

Studium wykonalności

Studium wykonalności często bywa nazywane rozszerzeniem biznes planu. Naszym zdanie nie jest to prawda. Studium wykonalności jest co prawda szerszym dokumentem, lecz nie jest to wprost rozbudowa biznes planu. Czy dla przedsięwzięcia będzie potrzebny biznes plan czy też studium wykonalności zależy przede wszystkim od celu w jakim dokument ma być przygotowany.
Studium wykonalności uwzględnia uwarunkowania społeczne projektu, aspekty wykonalności, scenariusze wariantów wykonania projektu, spójności z polityką regionalną i dokumentami strategicznymi przygotowanymi przez jednostki samorządu terytorialnego (JST). Studia wykonalności najczęściej sporządza się w przypadku inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez JST.

Studium wykonalności oraz biznes plan służą do przedstawienia, analizy i weryfikacji określonych przedsięwzięć. W przypadku biznes planu mamy do czynienia z przedsięwzięciami stricte biznesowymi, które nastawione są na osiągnięcie dochodu. Studium wykonalności jest przygotowywane jest najczęściej przy projektach, gdzie zysk ma drugorzędne znaczenie, zaś podstawą oceny projektu jest wpływ na warunki społeczno-ekonomiczne oraz możliwości związane z realizacją określonego projektu. Studium wykonalności czy też biznes plan wykonujemy zależnie od celu opisywanego projektu.

Studium wykonalności dotyczy w zdecydowanej większości projektów infrastrukturalnych, kulturalnych, wpływających na aspekty zdrowotne. Zazwyczaj projekty te realizowane są przez jednostki finansów publicznych tj. Jednostki Samorządu Terytorialnego, przedsiębiorstwa i stowarzyszenia utworzone przez JST, Uczelnie Wyższe, Zakłady Opieki Zdrowotnej wykonujące świadczenie w sektorze publicznym. Omawiane projekty generalnie nie mają charakteru dochodowego. Wymiar komercyjny projektu ma drugorzędne znaczenie. Znacznie ważniejszy jest kontekst społeczny, wpływ na środowisko, otoczenie, zgodność ze strategicznymi dokumentami regionalnymi.

W przypadku studiów wykonalności duży nacisk położony jest na możliwości wykonania projektu. Badana jest nie tylko opłacalność przedsięwzięcia, ale także korzyści z realizacji projektu dla społeczności regionalnej czy lokalnej. W studium wykonalności brane są pod uwagę elementy nie do końca mierzalne np. poprawa stanu zdrowia mieszkańców lub poprawa standardów życia.

70%
Dofinansowania
  • Biznes Planu dla projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa
  • Analizy strategicznej przedsiębiorstwa
  • Analizy możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego dla prowadzonej działalności gospodarczej
  • Doradztwa finansowo-księgowego
zobacz
szczegóły
Izba Rzemieślnicza w Opolu - Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP działających w obszarze inteligentnych specjalizacji na terenie województwa opolskiego.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.