Zarządzanie projektami

Projekty dofinasowane przez UE, z uwagi na udzielone wsparcie, podlegają szczególnemu nadzorowi i generują ryzyko związane z redukcja przyznanej dotacji. Prowadząc taki projekt trzeba szczególnie zwracać uwagę na terminowość i jakość wykonywanych zadań.

Wdrożenie nawet najlepszych pomysłów nie jest proste, wiąże się z wyzwaniami, ryzykami oraz ograniczeniami (np. czasowymi, finansowymi, osobowymi). Pojawia się więc pytanie, co zrobić, by projekty zostały dobrze przygotowane, sprawnie przebiegały i zrealizowały założone cele. Liczne doświadczenia jednoznacznie potwierdzają, że wizja organizacji, wsparta sprawdzonymi metodami w podejściu do zarządzania projektami, może doprowadzić do sukcesów. A wsparcie certyfikowanych profesjonalistów to początek sukcesu.

Zarządzanie projektami pozwala na efektywną realizację szerokiego spectrum przedsięwzięć ukierunkowanych na zaspokajanie potrzeb przedsiębiorstwa – od tych małych, nieskomplikowanych do dużych, o wysokim stopniu złożoności,.

Dysponujemy zespołem doświadczonych menadżerów, którzy przeprowadzili wiele projektów, w tym projektów badawczo-rozwojowych z sukcesem. Posiadamy kompetencje zarządzania projektami poparte stosownymi certyfikatami. W zarządzaniu projektami wykorzystujemy oprogramowanie MS Projekt.

Co daje zarządzanie projektami

 • Zwiększenie prawdopodobieństwa realizacji projektu z sukcesem
 • Prawidłowe zaplanowanie realizacji projektu
 • Określenie mierzalnych celów i kryerióq realizacji projektu
 • Organizacja pracy zespołu projektowego
 • Opracowanie harmonogramu projektu
 • Monitorowanie i koordynowanie realizacji projektu
 • Rozwiązywanie sytuacji awaryjnych i nieprzewidzianych

Sposób działania

 • Skontaktuj się z nami – poprzez formularz kontaktowy, adres e-mailowy lub telefonicznie.
 • Wskaż sposób kontaktu zwrotnego.
 • Oddzwonimy, odpiszemy – ustalimy jakie masz potrzeby w zakresie zarzadzania projektem.
 • Wyślemy ofertę indywidualną – każdy projekt jest inny. Jeśli zaakceptujesz ofertę podpiszemy umowę.
 • Po zawarciu umowy – działamy zgodnie z ustalonymi warunkami w umowie (prowadzimy projekt, wspieramy Kierownika projektu, audytujemy projekt)