Dotacje na projkety B+R – ścieżka SMART

Ulgi podatkowe związane z działanością – B+R

Co powinnaś/powinieneś wiedzieć o naszej firmie?

Na rynku usług konsultingowych istniejemy od 2012 roku. Wcześniej pracowaliśmy na stanowiskach menadżerskich w polskich i międzynawowych instytucjach finansowych.

Od początku działaności spółka zajmuje się kompleksowym wsparciem przedsiębiorstw w pozyskaniu dotacji z UE, funduszy krajowych oraz z innych źródeł np. fundusze norweskie, fundusze krajowe.

Uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu projektach współfinasowanych środkami pomocowymi z programów krajowych i regionalnych

Przygotowaliśmy, wdrożyliśmy i rozliczyliśmy projekty z zakresu inwestycyjnego, naukowego oraz badawczo-rozwojowego zaczynając od małych dofinansowań na poziomie 200 tys. zł aż po projekty z dofinansowaniem ponad 40 mln zł.

12+

Lat doświadczenia

1000+

Zadowolonych klientów

200+

Przygotowanych projetów

Nasze usługi

Nasze usługi związane są z procesami pozyskania dotacji, wsparciem w zarządzaniu projketem, rozliczaniu projketu, monitoringu projketu w okresie trwałości oraz ulgami podatkowymi powiązanymi z pracami badawczo-rozwjowymi.

Przygotowanie biznesplanów i strategii

Biznes plan to dokument oceniający i analizujący przedsięwzięcie gospodarcze. Jego elementami są analiza rynku, analiza finansowa oraz analiza SWOT.

Strategia jest jednym z ważniejszych narzędzi biznesowych. Przedstawia ona spójną koncepcję realizacji celów przez przedsiębiorstwo.

Opracowanie i monitoring budżetów oraz planów finansowych w przedsiębiorstwie

Budżet lub inaczej plan finansowy to jeden z ważniejszych dokumentów przygotowywanych w przedsiębiorstwie. Zapewnia wiele korzyści i pokazuje nowe możliwości.

Wsparcie w pozyskaniu dotacji ze środków Unii Europejskiej oraz środków krajowych

Skutecznie wspieramy przedsiębiorstwa w realizacji projektów inwestycyjnych oraz naukowo-badawczych, dofinansowanych dotacjami. Zajmujemy się całym procesem począwszy od zdefiniowania celu, pozyskania dotacji oraz rozliczeniem projektu.

Konsultacje biznesowe

Celem konsultacji jest ukierunkowanie działań i zrozumienie problemu. Ale jeśli potrzebujesz ruszyć z miejsca, potrzebujesz rady lub wsparcia w obszarze finansów firmy to jesteśmy do Twojej dyspozycji. Podczas konsultacji identyfikujemy źródła problemów i proponujemy rozwiązanie.

Czasem rozmowa z kimś, kto rozumie Twoje problemy/wątpliwości, ale nie jest emocjonalnie związany z problemem, pozwala na obejrzenie problemu w nowym świetle.

Więcej o dotacjach

Na blogu publikujemy nasze artykuły z dziedziny finansów, funduszy europejskich, zarządzania projektami oraz business intelligence.

Jesteś zainteresowany uzyskaniem dodatcji ?

Oferowane przez nas usługi wspierają przedsiębiorstwa w analizie i planowaniu działań biznesowych.