Dotacje na projekty B+R – ścieżka SMART

Ulgi podatkowe związane z działalnością – B+R

Co powinnaś/powinieneś wiedzieć o naszej firmie?

Na rynku usług konsultingowych istniejemy od 2012 roku. Wcześniej pracowaliśmy na stanowiskach menadżerskich w polskich i międzynawowych instytucjach finansowych.

Od początku działaności spółka zajmuje się kompleksowym wsparciem przedsiębiorstw w pozyskaniu dotacji z UE, funduszy krajowych oraz z innych źródeł np. fundusze norweskie, fundusze krajowe.

Uczestniczyliśmy w kilkudziesięciu projektach współfinasowanych środkami pomocowymi z programów krajowych i regionalnych

Przygotowaliśmy, wdrożyliśmy i rozliczyliśmy projekty z zakresu inwestycyjnego, naukowego oraz badawczo-rozwojowego zaczynając od małych dofinansowań na poziomie 200 tys. zł aż po projekty z dofinansowaniem ponad 40 mln zł.

12+

Lat doświadczenia

1000+

Zadowolonych klientów

200+

Przygotowanych projetów

Nasze usługi

Nasze usługi związane są z procesami pozyskania dotacji, wsparciem w zarządzaniu projektem, rozliczaniu projektu, monitoringu projektu w okresie trwałości oraz ulgami podatkowymi powiązanymi z pracami badawczo-rozwjowymi.

Przygotowanie wniosku o dofinasowanie

Nasz usługa obejmuje kompleksowe przygotowanie wszystkich dokumentów związanych z ubieganiem się o dotacje oraz optymalizację projektu pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny wniosku.

Monitorujemy działania obejmujące cały proces otrzymania dotacji. Oferujemy wsparcie podczas panelu ekspertów oraz pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy

Obsługa i rozliczanie projektów

Realizacja projektu ze wsparciem UE to niewątpliwie korzyści dla przedsiębiorstwa.

Jednakże projekt taki podlega wielu rygorom. Zdecydowana większość zakupów podlega zasadzie konkurencyjności związanej z trybem przetargowym. Zaniedbanie tych obowiązków może skutkować koniecznością zwrotu całości bądź części dotacji.

Podczas trwania projektu współpracujemy z beneficjentem dbając o poprawność dokumentacji.

Ulgi podatkowe związane z działaniami B+R w przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwo prowadzące działalność B+R może, przy określonych warunkach, skorzystać z ulgi B+R pozwalającej na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania określonych wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową.

Firma korzystająca z ulgi może więc znacznie obniżyć płacone podatki.

Wstępna analiza możliwości otrzymania dotacji

Dotacja stanowi doskonałe źródło wsparcia rozwoju przedsiębiorstwa. Jednak jej otrzymanie związane jest ze spełnieniem szeregu warunków. Celem wstępnej analizy jest początkowa ocena projektu, w kontekście możliwości otrzymania dofinasowania oraz wskazanie kierunków pozwalających na sięgnięcie po dotację.

Podczas analizy wskazujemy programy, z których przedsiębiorca będzie mógł skorzystać przy realizacji swojego projektu. Często zdarza się, ze
projekt może być finansowany z kilku programów, analiza pozwala na wybór najefektywniejsze
źródło dofinasowania.

Więcej o dotacjach

Na blogu publikujemy nasze artykuły związane ze wsprciem finansowym udzielanym przez UE oraz dziedzinami związanymi z szeroko rozumianymi dotacjami tj. finansami w kontekście opłacaności inwestycji, własnością intelektualną, zarządzanie projektami.

Jesteś zainteresowany otrzymaniem dotacji ?

Oferowane przez nas usługi pomagają przedsiębiorstwom w pozyskaniu dotacji UE przeznaczonej na rozwój.