„Jedynie połowa problemów rozwiązuje się sama.”

Grzegorz Mehlich

CEO

Profesjonalnie, szybciej – większy zysk

Usługi, które świadczymy dla naszych partnerów pomagają w zwiększeniu efektywności i zyskowności przedsiębiorstw. Spojrzenie doświadczonego konsultanta z zewnątrz organizacji pozwala najczęściej zastosować innowacyjne podejście do analizowanych zagadnień.

Wspieramy przedsiębiorstwa swoją wiedza i doświadczaniem. Rozwiązujemy w praktyce powstałe problemy związane z finansami i zarządzaniem w przedsiębiorstwach.

Nasze produkty

Przygotowanie biznes planów

Biznesplan to dokument oceniający i analizujący przedsięwzięcie gospodarcze. Jego elementami są analiza rynku, analiza finansowa oraz analiza SWOT.

Opracowanie strategii

Strategia jest dokumentem przedstawiającym długofalowe cele przedsiębiorstwa i drogę do ich osiągnięcia.

Budżet firmowy i plany finansowe

Budżet firmowy to jeden z podstawowych instrumentów planistycznych w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Pomaga kontrolować koszty oraz monitorować poziom przychodów.

Przygotowanie prognoz finansowych

Prognozy finansowe stanowią element biznes planu oraz strategii. Bardzo często są podstawowym dokumentem wymaganym przez instytucje finansowe.

Business Intelligence

Analiza danych w oparciu o systemy Business Intelligence wraz z projektowaniem i wdrożeniem systemów raportowych. Przygotowujemy narzędzia wspierające podejmowanie decyzji biznesowych

Konsultacje biznesowe

Konsultacje biznesowe to najprostsza forma identyfikacji problemów i potencjalnych sposobów ich rozwiązania.

Projekty ze wsparciem środków krajowym i z Unii Europejskiej

Widzisz zmiany, które nastąpiły dzięki dotacjom z Funduszy Europejskich u konkurencji ? Wesprzemy Twoja firmę w jej rozwoju dzięki Funduszom krajowym i Europejskim 

Analiza procesów biznesowych

Analiza procesów biznesowych (IBR – Independent Business Review) jest wymogiem stawianym przez instytucje kredytowe i podmioty współfinansujące,

Zarządzanie projektami

Czym jest Tablica Kanban ? Co to Wykres Gantta ? – Hasła często pojawiające się na pierwszych spotkaniach związanych z przygotowaniem projektu to tylko niektóre narzędzia, które będą wspierały realizację projektu.

Najlepsze powody do współpracy z naszą firmą

Jesteśmy zespołem profesjonalistow z dużym praktycznym doświadczeniem

20+

Lat doświadczeń

1000+

Zadowolonych klientów

100%

Usatysfakcjonowanych

Inspirujemy i wspieramy zmiany w przedsiębiorstwach

Większość organizacji w czasie współpracy z nami poprawiało wyniki finansowe i inne wskaźniki ekonomiczne.

Analiza zadania podczas konsultacji biznesowych

Wspólne określenie ścieżki postępowania

Wdrażanie działań w formie projektu

Wzrost wartości przedsiębiorstwa

  • Wzrost zysku
  • Wzrost rentowności zainwestowanych kapitałów
  • Powiększenie majątku przedsiębiorstwa
  • Poprawa efektywności zarządzania
  • Większa liczba klientów

Proces współpracy

Dokładamy staranności, aby proces wspólpracy był jak najbardzie efektywny i jak najmniej uciążliwy dla naszych kontrahentów.

Analiza zadania podczas konsultacji biznesowych

Podczas konsultacji biznesowych weryfikujemy pomysły, sprawdzamy możliwości działania i definiujemy cele.

Wspólne określenie ścieżki postepowania

Określamy kamienie milowe prowadzące do osiągnięcia celu i umieszczamy je w czasie.

Wdrażanie działań w formie projektu

Ustalone zadania realizujemy w formie projektów z wykorzystaniem oprogramowania MSproject.

Masz pomysł na przedsięwzięcie biznesowe?

Oferowane przez nas usługi wspierają przedsiębiorstwa w analizie i planowaniu działań biznesowych.