Analiza danych w oparciu o systemy Business Intelligence wraz z projektowaniem i wdrożeniem systemów raportowych

Obecnie większość organizacji posiada systemy komputerowe wspierające procesy zarządcze i operacyjne. Najczęściej są to systemy wspierające operacje księgowe, kadrowe, ale coraz częściej są to systemy klasy ERP, wspierające efektywne zarządzanie całością zasobów przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw.

W teorii dane gromadzone w systemach powinny być przetworzone i zaprezentowane decydentom w sposób umożliwiający wsparcie decyzji biznesowych. Jednak w praktyce bardzo często użytkownicy systemów EPR mają do dyspozycji ogromne ilości danych, które w praktyce są słabo użyteczne. W naszej praktyce wielokrotnie spotykaliśmy się z sytuacjami, gdzie system za kilka milionów złotych był wspierany prostym arkuszem kalkulacyjnym.

W związku z powszechną cyfryzacją ilość zbieranych danych z roku na rok wzrasta. Niestety, najczęściej ten wzrost nie przekłada się na ilość użytecznych informacji. Biznes Intelligence to przekształcanie danych w informacje, a informacji w wiedzę. Dopiero zastosowanie procesów BI pozwoli na uzyskanie korzyści wynikających z potencjału gromadzonych danych i posiadania systemu klasy ERP. Współpraca z nami pozwoli na przygotowanie odpowiednich narzędzi wspierających podejmowanie decyzji biznesowych.

W praktyce korzystamy z oprogramowania Power BI, Power Query oraz wielu narzędzi wspierających przedmiotowe platformy.

Korzyści wynikające z wdrożenia Business Intelligence:

 • Szybki i elastyczny dostęp do informacji wspierających podejmowanie decyzji.
 • Cykliczność dostarczanych informacji zgodnie z potrzebami.
 • Spójność, wiarygodność i powtarzalność dostarczanych informacji.
 • Uzyskanie informacji dedykowanej i spersonalizowanej dla określonych osób/jednostek w organizacji.
 • Czytelna wizualizacja przedstawianych danych.
 • Eliminacja błędów popełnianych przez użytkowników arkuszy kalkulacyjnych.
 • Oszczędność czasu.

Sposób działania:

 • Skontaktuj się z nami – poprzez formularz kontaktowy, adres e-mailowy lub telefonicznie.
 • Wskaż sposób kontaktu zwrotnego.
 • Oddzwonimy, odpiszemy – ustalimy jakie masz potrzeby i dobierzemy źródło wsparcia/program.
 • Wyślemy ofertę indywidualną – każdy projekt jest inny. Jeśli zaakceptujesz ofertę podpiszemy umowę.
 • Po zawarciu umowy – działamy zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie:
  • dokonamy analizy systemów komputerowych Twojego przedsiębiorstwa;
  • dokonamy analizy zawartych danych;
  • określimy potrzeby Twojej organizacji w zakresie informacji wspierającej podejmowanie decyzji;
  • przedstawimy propozycję prezentacji informacji (raporty, zakres, częstotliwość);
  • wspólne wypracujemy ostateczną wersję prezentowanych informacji.