Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych

Dokumenty aplikacyjne obejmują wniosek wraz z różnego rodzaju załącznikami. W poprzednich perspektywach finansowych w wielu przypadkach objętość załączników kilkakrotnie przewyższała objętość samego wniosku. Dlatego używając terminu „wniosek” należy mieć na myśli wniosek wraz ze wszystkim niezbędnymi dokumentami.

Prawidłowe przygotowanie wniosku jest jednym z ważniejszych elementów przy ubieganiu się dotację. Planowane przedsięwzięcie trzeba opisać w sposób wymagany przez organizatora konkursu.

Opisują projekt należy mieć na uwadze, że w przypadku otrzymania dofinasowania projekt będzie musiał być realizowany w taki sposób w jaki został przedstawiony we wniosku. Jednocześnie przedstawiając informacje we wniosku trzeba dbać o logikę całego projektu, efektywność ekonomiczną, harmonogram projektu w czasie, wykorzystanie zasobów projektu oraz personel projektu.

Podczas przygotowania wniosku uwzględnia się również wytyczne UE związane z brakiem dyskryminacji czy równością kobiet i mężczyzn. Istotną sprawą jest dobór wskaźników według których będzie monitorowany projekt.

Złożony wniosek jest oceniany przez ekspertów, którzy spotykają się z wnioskodawcą na tzw. panelu ekspertów, gdzie przez przedsiębiorcę składane są dodatkowe wyjaśnienia związane z projektem.

w czasie procesu przygotowania dokumentów aplikacyjnych stale współpracujemy z wnioskodawca, dokonujemy poprawek do wniosku, w przypadku, gdy instytucja zarządzając ich wymaga. Wspieramy także przedsiębiorcę w uczestnictwie w panelu ekspertów.

W przypadku pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji wspieramy wnioskodawcę w prowadzeniu procesu i przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy o wsparciu

Korzyści wynikające z przygotowanie wniosku o dotacje:

 • Możliwość ubiegania się dotacje
 • Przygotowanie kompletu niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej,
 • Optymalizacja projektu pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny wniosku,
 • Wprowadzenie poprawek do wniosku
 • Wsparcie podczas Paneli Ekspertów
 • Wsparcie w procesie podpisania umowy

Sposób działania:

 • Skontaktuj się z nami – poprzez formularz kontaktowy, adres e-mailowy lub telefonicznie.
 • Wskaż sposób kontaktu zwrotnego.
 • Oddzwonimy, odpiszemy – ustalimy jakie masz potrzeby i dobierzemy źródło wsparcia/program.
 • Wyślemy ofertę indywidualną – każdy projekt jest inny. Jeśli zaakceptujesz ofertę podpiszemy umowę.
 • Po zawarciu umowy – działamy zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie: