Konsultacje biznesowe

Konsultacje biznesowe to jedna z form pozyskania wiedzy specjalistycznej i/lub zrozumienia problemu przy małym zaangażowaniu własnego czasu przedsiębiorcy/decydenta w dogodnej – preferowanej formie (on line/face to face).

Wiele osób zarządzających/właścicieli firm szuka praktycznych rozwiązań dostosowanych do potrzeb własnej firmy w celu zwiększenia efektywności, uporządkowania finansów firmy. Konsultacje biznesowe spowodują, że zatrzymasz się na chwilę i z naszą pomocą spojrzysz na problem z innej perspektywy. My przygotujemy dane (na bazie informacji z przedsiębiorstwa), tak aby pozyskać niezbędną wiedzę i w dogodnym czasie omówimy Twoje pytania, wątpliwości i przedstawimy własne spostrzeżenia. W zależności od tematu/problemu będącego przedmiotem konsultacji skupimy się na źródłach finasowania firmy i sposobach ich pozyskania, ścieżkach/planach działania ukierunkowanego na sprawną realizację zakładanych celów, spojrzeniu na firmę i jej potrzeby z zewnętrz.

Co dają konsultacje biznesowe?

Oferujemy kompleksowe konsultacje biznesowe z dziedzin objętych naszą ofertą szczegółową. Konsultacje prowadzone są przez naszych doświadczonych specjalistów. Konsultacje zapewnią:

 • spojrzenie na Twój biznes z zewnątrz,
 • omówienie problemu z osobami nie zaangażowanymi w żaden proces, co daje pełen obiektywizm,
 • inspirację w nowych obszarach działania, analizę wizji rozwoju Twojego biznesu;
 • ocenę nowego pomysłu/przedsięwzięcia w zakresie szansy na sukces;
 • weryfikację i omówienie problemów w dziedzinie finansów firmy (kosztowej, zarządczej, informacyjnej);
 • omówienie możliwości pozyskania finansowania (z różnych źródeł) w przypadku potrzeb obrotowych, inwestycyjnych czy B+R.

Sposób działania:

 • Skontaktuj się z nami. Obojętnie czy poprzez formularz kontaktowy, mailowo czy telefonicznie.
 • Przedstaw temat konsultacji i to czego oczekujesz.
 • Wyślemy Ci ofertę indywidualną – każdy biznes/pomysł jest inny.
 • W zależności od powodu dla którego chcesz się skonsultować, ustalimy zakres danych niezbędnych do naszej analizy – mogą to być dane finansowe historyczne, mogą to być założenia finansowe, parametry inwestycji, sposób prowadzenia projektu.
 • Po otrzymaniu danych i informacji zabieramy się do pracy, ustalamy wspólnie termin konsultacji.