Analiza mozliwości otrzymania dotacji

Dotacja niewątpliwie wpływa pozytywnie na rozwój przedsiębiorstwa. Jednakże droga prowadząca do jej uzyskania jest dosyć skomplikowana, czasochłonna i najczęściej związana jest z poniesieniem kosztów przez aplikujące przedsiębiorstwo.

Dlatego przez rozpoczęciem skomplikowanego procesu związanego z otrzymaniem dotacji znacznie lepiej jest przenalizować możliwość otrzymania dofinasowania.

 • Pierwszym krokiem jest analiza dostępnych programów pozwalających na realizację celu. Najczęściej można skorzystać z dwóch trzech źródeł dofinasowania.
 • Następnie weryfikowane są kryteria formalne, których spełnienie jest konieczne do startu w programie.
 • Kolejny krok to analiza kryteriów punktowanych.

Korelacja wytycznych wynikających z poszczególnych programów z sytuacją przedsiębiorstwa daje odpowiedź na pytanie, który z programów daje największe szanse na otrzymanie wsparcia.

Niezależnie od analizy programów i  możliwości otrzymania dotacji analizie podlega również zasadność ekonomiczna i finansowa planowanego do realizacji przedsięwzięcia. Dotacja finansuje jedynie część wydatków, a druga część pochodzi ze środków własnych przedsiębiorstwa. Realizacji projektu i obsługa rozliczenia dotacji również generuje dodatkowe koszty. Kalkulacja wszystkich kosztów w zestawieniu z przyszłymi przychodami pozwoli na ocenę efektywności projektów inwestycyjnych wspartych dotacjami.

Co daje przeprowadzon analiza:

 • oceni prawdopodobieństwo otrzymania dotacji
 • wskaże ewentualne zmiany w planowanym przedsięwzięci, które zwiększą prawdopodobieństwo pozyskania dotacji
 • ustali program wsparcia w ramach którego warto aplikować
 • oceni z punktu widzenia finansów i ekonomii zasadność planowanego przedsięwzięcia
 • spowoduje, że nie będziesz inwestował czasu i pieniędzy w celu pozyskania dofinasowania projekty, gdy prawdopodobieństwo jego otrzymania jest bardzo małe
 • ewentualnie wskaże inne sposoby finasowania projektu (np. Polska Strefa Inwestycji)
 • zweryfikuje czy Twoje zasoby osobowe/kadrowe/technologiczne i organizacyjne są wystarczające do realizacji pomysłu/przedsięwzięcia;
 • wskaże słabe strony swojego pomysłu/przedsięwzięcia i jak je zminimalizować
 • pozwoli ocenić jakie są niezbędne nakłady finansowe i jakie korzyści finansowe są możliwe do osiągnięcia;

Sposób działania:

 • Skontaktuj się z nami. Obojętnie czy mailowo czy telefonicznie.
 • Porozmawiajmy – powiedz czego oczekujesz, co zamierzasz.
 • Wyślemy Ci ofertę indywidualną – każda analizaq jest inna. Jeśli ją zaakceptujesz podpiszemy umowę.
 • W większości przypadków wykonaie analizy dotyczącej wybory programu dofinasowania jest bezpłatne
 • Ustalimy zakres danych niezbędnych do analizy – mogą to być dane finansowe historyczne, mogą to być założenia finansowe, parametry inwestycji, sposób prowadzenia projektu…
 • Po otrzymaniu danych i informacji zabieramy się do pracy – termin zakończenia ustalamy wspólnie w umowie.
 • W trakcie pracy jesteśmy w kontakcie  bo to Twój pomysł i nie może powstać bez Ciebie.
 • Jeśli masz uwagi do przygotowanego materiału – rozmawiamy i korygujemy (jeśli to możliwe).