Wsparcie przy przygotowaniu programów badawczych

Obecna perspektywa  finansowa promuje przede wszystkim projekty, których istotnym elementem jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Dal zdecydowanej większości ogłoszonych już programów projekt bez zaplanowanych prac B+R nie będzie mógł uzyskać dofinasowania. Wyjątkiem są projekty wdrożeniowe, które jednak opierają się na wcześniej przeprowadzonych pracach B+R

Generalnie praca nad opracowaniem innowacji dzielą się na badania przemysłowe oraz prace rozwojowe. Prace badawcze są nowatorskim i zaplanowanym poszukiwaniem rozwiązań, podjętym z zamiarem zdobycia i przyswojenia nowej wiedzy naukowej i technicznej. Z kolei, prace rozwojowe są praktycznym zastosowaniem odkryć badawczych lub też osiągnięć innej wiedzy w planowaniu lub projektowaniu produkcji nowych lub znacznie udoskonalonych materiałów, urządzeń, produktów, procesów technologicznych, systemów lub usług, które ma miejsce przed rozpoczęciem produkcji seryjnej lub zastosowaniem. (MSR 38)

Z naszego doświadczenia wynika, iż w realizacji wielu projektów B+R dofinansowanych środkami pomocowymi UE przedsiębiorstwo posiada pomysł na opracowanie innowacyjnego produktu, procesu, ale nie zawsze potrafi to przełożyć na język badań naukowych.

Prawidłowe zaplanowanie procesu badawczego związane jest z określeniem właściwego harmonogramu prac, wyznaczeniem etapów, określeniem kamieni milowych, wskazaniem zakresu badań, które będą weryfikowały osiągnięcie celu, analizą ryzyka, wskazaniem działań alternatywnych w przypadku problemów.

Współpracujemy z zespołem naukowców, z dużym dorobkiem naukowym, z różnych dziedzin, posiadających doświadczenie w projektowaniu i kierowaniu prac B+R dla sektora przemysłu i branży medycznej. Wspólnie z naszymi partnerami nadaliśmy wielu projektom przemysłowym charakter naukowy, z których większość otrzymała dofinasowanie.

Korzyści wynikajace ze wspólpracy w opracowaniu planu badawczego

 • Zwiększenie poziomu wiedzy w przedsiębiorstwie
 • Wzrost prawdopodobieństwa otrzymania dotacji
 • Niezależna weryfikacja planowanej do wdrożenia innowacji
 • Przygotowany harmonogram prac B+R
 • Wsparcie w kierowaniu częścią naukową projektu
 • Zdefiniowanie ryzyka wynikających z opracowania innowacji

Sposób działania

 • Skontaktuj się z nami – poprzez formularz kontaktowy, adres e-mailowy lub telefonicznie.
 • Wskaż sposób kontaktu zwrotnego.
 • Oddzwonimy, odpiszemy – ustalimy jakie masz potrzeby i dobierzemy źródło wsparcia/program.
 • Porozmawiajmy – powiedz czego oczekujesz, jakie cele chcesz osiągnąć.
 • Wyślemy ofertę indywidualną – każdy projekt jest inny. Jeśli zaakceptujesz ofertę podpiszemy umowę.
 • Po zawarciu umowy – działamy zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie.