Ulgi związane z działanością B+R

W Polsce istnieje kilka rozwiązań preferencji podatkowych wprowadzonych tzw. ustawy o innowacyjności dla przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojowa lub wprowadzających na rynek wynik prac B+R. Ulgi te zasadniczo mogą być stosowane również dla projektów objętych wsparciem UE, lecz wtedy preferencjom podatkowym podlegają jedynie środki własne przedsiębiorstwa.

Preferencje podatkowe zaprojektowanym jako narzędzie stymulujące wzrost innowacyjności polskiej gospodarki. Celem ulgi jest przyspieszenie przebudowy konstrukcji polskiej gospodarki, tak aby działalność innowacyjna z obszaru wysokich technologii i rozwiązań stawała się decydującym czynnikiem w tworzeniu wzrostu dochodu narodowego i podniesienia poziomu dobrobytu w Polsce.

Ulga badawczo-rozwojowa jest w chwili obecnej jedną z atrakcyjniejszych form wsparcia dla przedsiębiorców, którzy zajmują się badaniami i rozwojem w ramach swojej działalności gospodarczej. Ogólnie rzecz biorąc, ulga B+R jest kierowana do przedsiębiorców, którzy prowadzą własną działalność badawczo-rozwojową. Co ważne, w przypadku tej preferencji nie jest istotna wielkość firmy, stąd też z odliczenia mogą skorzystać zarówno mikrofirmy, jak i wielkie korporacje. Stanowi zachętę do ich wykonywania, rozwijania kolejnych projektów i czerpania z nich zysków. W ramach ulgi można odliczyć koszty poniesione przez przedsiębiorcę na działalność rozwojową, aż do 200% poniesionych kosztów (dla kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych do prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej).

Co dają ulgi podatkowe ?

  • Zapłata mniejszych podatków
  • Refundacja części kosztów związanych działanością badawczo-rozwojową przedsiębiorstwa

Sposób działania:

  • Skontaktuj się z nami – poprzez formularz kontaktowy, adres e-mailowy lub telefonicznie.
  • Wskaż sposób kontaktu zwrotnego.
  • Oddzwonimy, odpiszemy – ustalimy jakie masz potrzeby w sprawie ulgi.
  • Porozmawiajmy – powiedz czego oczekujesz, jakie cele w ulgach podatkowych chcesz osiągnąć.
  • Wyślemy ofertę indywidualną – każdy przypadek jest inny. Jeśli zaakceptujesz ofertę podpiszemy umowę.
  • Po zawarciu umowy – działamy zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie.