Jak wykorzystać bazy danych z zakresu praw własności intelektualnej w biznesie? cz.2

W poprzednim wpisie wyjaśniliśmy, jakie korzyści płyną dla przedsiębiorców z korzystania z krajowych i międzynarodowych baz danych i innych narzędzi internetowych z zakresu własności intelektualnej. Dziś podpowiemy, które z nich są najbardziej warte uwagi i pomogą w rozwijaniu biznesu.

RYNEK KRAJOWY

Podstawowym źródłem informacji za zakresu prawa własności intelektualnej na polskim rynku są wyszukiwarki udostępniane przez Urząd Patentowy RP. Urząd na swojej stronie internetowej (https://ewyszukiwarka.pue.uprp.gov.pl/?lng=pl) udostępnia wyszukiwarki znaków towarowych, wynalazków, patentów europejskich, wzorów użytkowych i przemysłowych, topografii układów scalonych i oznaczeń geograficznych, w przystępny sposób prezentując kluczowe informacje na ich temat. Warto zajrzeć również do statystyk i raportów sporządzanych przez Urząd, z których dowiemy się między innymi w jakich szczegółowych dziedzinach techniki przyznawanych jest rocznie najwięcej praw ochronnych. Przy okazji warto sprawdzić jakie projekty realizuje aktualnie Urząd Patentowy RP w zakresie usług na rzecz przedsiębiorców. Przykładowo w roku 2022 firmy z sektora MŚP z wybranych specjalizacji mogą skorzystać z dofinansowania na usługę analizy potencjału własności intelektualnej w firmie (więcej o projekcie: https://uprp.gov.pl/pl/wlasnosc-intelektualna-w-twojej-firmie/o-projekcie).

RYNEK EUROPEJSKI

W wyszukiwaniu innowacji zgłaszanych do ochrony na terenie Unii Europejskiej, pomocą służy przede wszystkim prowadzony przez Europejską Organizacją Patentową serwis on-line o nazwie Espacenet (https://pl.espacenet.com/), umożliwiający wyszukiwanie informacji dotyczących patentów, w tym przetłumaczonych na język polski patentów europejskich ważnych w naszym kraju. W odniesieniu do znaków towarowych w obrębie UE, przyda się natomiast TM View (https://www.tmdn.org/tmview/welcome#/tmview ). Ta działająca w ramach Sieci Własności Intelektualnej Unii Europejskiej baza danych pozwala na wyszukiwanie ponad 107 milionów znaków towarowych w Unii i poza jej granicami. W tej samej sieci prowadzona jest baza DesignView (https://www.tmdn.org/tmdsview-web/#/dsview) w stosunku do wzorów przemysłowych.

Wspólnotowym znakom towarowym i wzorom przemysłowym poświęcona jest natomiast odrębna wyszukiwarka eSearch Plus (https://euipo.europa.eu/ohimportal/pl/esearch), prowadzona przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.  W odniesieniu do krajów UE warto zajrzeć również do wyszukiwarki Similarity (https://euipo.europa.eu/sim/) pozwalającej na niewiążące sprawdzenie, czy uczestniczące w projekcie urzędy ds. własności intelektualnej traktują dane towary i usługi jako podobne.

RYNEK ŚWIATOWY

Bazy danych o najszerszym, globalnym zasięgu prowadzi przede wszystkim WIPO, czyli Światowa Organizacja Własności Intelektualnej. Przedsiębiorcy zainteresowani innowacjami powinni przede wszystkim zajrzeć do prowadzonej przez WIPO bazy PATENTOSCOPE (https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf), dzięki której można uzyskać informacje na temat wynalazków i  zgłoszeń patentowych, w tym zgłoszeń składanych w procedurze PCT*. Global Brand Database (https://branddb.wipo.int/branddb/en/) pozwoli z kolei na wyszukanie dobrej nazwy dla produktów, a Global Design DataBase (https://wipolex.wipo.int/en/main/home) na wyszukanie wzorów przemysłowych. Na łatwe zidentyfikowanie czy wybrane kategorie własności intelektualnej są chronione na określonych rynkach docelowych pozwoli natomiast narzędzie on-line WIPO LEX (https://wipolex.wipo.int/en/main/home). Możemy za jego pomocą uzyskać dostęp do umów międzynarodowych z zakresu własności intelektualnej oraz ustaw krajowych i najważniejszych wyroków sądowych ze wszystkich 156 państw członkowskich organizacji.

Dla zainteresowanych zielonymi technologiami pomocna będzie platforma WIPO GREEN (https://www3.wipo.int/wipogreen/en/), zawierająca informacje o opatentowanych i nieopatentowanych rozwiązaniach z zakresu energetyki, ochrony środowiska, upraw rolnych itp. Wynalazcy zielonych technologii mogą również umieszczać w tej bazie swoje produkty,  aby zapewnić im globalną widoczność. Dla zainteresowanych innowacjami w zakresie ochrony zdrowia, szczególnie przeciwdziałaniu chorobom zakaźnym, przydatne będą z kolei informacje udostępniane przez WIPO Re:Search (https://www.wipo.int/research/en/).

Warto również przyjrzeć się statystykom i analizom publikowanym na stronie internetowej WIPO, prezentującym m.in. trendy w zakresie popytu na prawa własności intelektualnej w poszczególnych państwach członkowskich.

Jeśli chcemy skupić się na danym rynku docelowym w UE lub na całym świecie, polecamy zajrzeć również do zagranicznych wyszukiwarek prowadzonych przez określone kraje. Część z nich udostępnionych jest również w języku angielskim, np. hiszpański Invenes czy niemiecki DEPATISnet.

Wymienione wyżej bazy danych i narzędzia pozwalają na uzyskanie informacji przydatnych do handlu i nauki na niespotykaną dotąd skalę. Dane na temat najnowszych technologii i rynków docelowych, inspiracje i możliwości rozszerzenia kontaktów pozostają na wyciągnięcie ręki – czas zatem zacząć z nich korzystać.


Paulina Kłeczek

Radca prawny


*Międzynarodowa procedura wprowadzona Układem o współpracy patentowej z 1970 r., pozwalająca na uzyskanie wstępnych, niewiążących raportów o zdolności patentowej wynalazku we wskazanych przez zgłaszającego państwach należących do WIPO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *