Profesjonalne doradztwo
gospodarcze i finansowe dla MSP


Zespół managerów finansowych dla Twojej firmy

Poznaj nas

Zewnętrzny dyrektor finansowy (CFO Outsourcing)

Specjaliści ds. finansów w związku z nowymi wyzwaniami biznesu są kluczowym segmentem w organizacji każdej firmy.

Więcej

Biznes plany

Biznes plan jest dokumentem przedstawiającym plan rozwoju przedsiębiorstwa. W czasach dużych wahań gospodarczych dobrze opracowany biznes plan może zagwarantować stabilność działania firmy.

Więcej

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Dotacje unijne dostępne są dla większości przedsiębiorstw. Droga od pomysłu na przedsięwzięcie, do momentu otrzymania dotacji na rachunek bankowy i jej prawidłowe rozliczenie, nie jest ani prosta, ani krótka.

Więcej

Finansowanie przedsiębiorstw

Rozwój większości firm uzależniony jest od dostępu do kapitału. Tylko nieliczne przedsiębiorstwa są w stanie zapewnić potrzebny kapitał dla biznesu jedynie w oparciu o środki własne.

Więcej